O'Reilly

Produktutveckling


Vi kan åta oss hela produktutvecklingsprojekt eller delta på olika positioner i existerande projektgrupper. Vi har lång erfarenhet av att genomföra både stora och små projekt, där vi har jobbat med uppgifter alltfrån analys till implementation. Vår huvudkompenens ligger inom området "IT-baserade produkter och system"

Exempel på uppgifter